جدول تعرفه خدمات دندان پزشکی 1400

در این صفحه ، آسپا جدول تعرفه دندان پزشکی مورد تعهد شرکت های بیمه مکمل درمان برای سال 1400 را که مصوب سندیکای بیمه گران ایران است با تمام جزئیات در اختیار شما قرار خواهد داد تعرفه تعرفه خدمات دندان پزشکی 1400 ادامه مطلب

ضوابط انجام خدمات جراحی

انجام خدمات مختلف جراحی دندان در مراکز طرف قرارداد آسپا و نیز اسناد ارسالی مراکز غیر طرف قرارداد نیاز به مدارک تکمیلی دیگری از جمله پانورکس قبل درمان و یا گرافی بعد از درمان است. برای اطلاع از جزئیات مربوط به این خدمات ادامه خبر را مطالعه بفرمائید.